S-Cut hade sin roll i invigningen av landets modernaste ambulansstation. Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, och Elisabeth Kihlström, ordförande i sjukhusutskottet, hjälps åt att skära av bandet – med en S-Cut. På bilden syns även Kenneth Englund och Gunnel Stake.

S-Cut hade sin roll i invigningen av landets modernaste ambulansstation. Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, och Elisabeth Kihlström, ordförande i sjukhusutskottet, hjälps åt att skära av bandet – med en S-Cut! Till vänster ses Kenneth Englund och till höger Gunnel Stake.

Den nya moderna ambulansstationen i Säffle invigdes den 12 maj och som sig bör användes det moderna verktyget S-CUT för att skära av bandet.

Förutom att ändamålsenliga lokaler främjar en bra arbetsmiljö är stationen först i landet med att ha alla rutiner i läsplattor i stället för pärmar och handböcker.

Ett stort lycka till önskar vi på ES Equipment!