Affärstidningen The Forefront of Life Science uppmärksammar S-CUT.

Affärstidningen The Forefront of Life Science uppmärksammar S-CUT.

I nr 4/2016 uppmärksammar affärstidningen ”The Forefront of Life Science” S-CUT i en artikel. I texten beskrivs bland annat hur S-CUT bidrar till att kapa tid från inträffat trauma tills kläder har öppnats/avlägsnas och livräddande åtgärder sättas in. Den beskrivs vidare som lättanvänd och säker, både för räddningspersonal och patient.

Artikeln hänvisar även till en studie utförd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där det konstaterats att tidsbesparingen med en S-CUT i genomsnitt är 63 sekunder jämfört med den sax som ofta använts för ändamålet.

Läs hela artikeln här