Chef de service Professeur Yann-Erick Classens

Chef de service Professeur Yann-Erick Classens och Björn Åhlén

Doctor Tomas Mallet-Coste

Doctor Tomas Mallet-Coste proud for his S-CUT

Vid årets tävlingar i Formula 1 i Monaco kommer läkarna runt banan vara utrustade med S-CUT. Tillsammans med vår samarbetspartner i Frankrike, Wescue, besökte vi Monaco. Vi träffade Chef de service Professeur Yann-Erick Classens  och en av läkarna som finns runt banan  Doctor Tomas Mallet-Coste. Båda har erfarenhet av att använda S-CUT Doktor Mallet-Coste arbetar prehospitalt i Monaco och Professor Classens är chef för akutmottagningen på sjukhuset i Monaco.